Logo Devir İşlemleri

Logo Devir İşlemleri

Logo Yazılım ticari ürünleri kullanan firmaların yeni yıla geçiş işlemlerini kolaylaştıracak çözümler sunuyoruz. Her sene sonunda firmaların bizden genellikle talep ettikleri durum şudur:

“Biz yeni yıl için hiçbir aksama olmaksızın işlemlerimizi yapmak istiyoruz, ancak geçmiş yıllardaki işlemlerimiz de halen devam etmektedir.”

Bunlar henüz işlenmemiş ödeme ve tahsilatlar, henüz kesilmemiş veya kesildiği halde size ulaşmamış faturaların sisteme girilmemiş olması, muhasebe hesaplarının yeni seneye devrinin yapılabilmesi için KDV ve muhtelif beyannamelerin verilmesinin gerekliliği vb. durumlardır.

Bu ve benzeri durumlar için bize ulaşabilir ve size ürettiğimiz çözümler ile işlerinizin aksamadan devamlılığını sağlayabilirsiniz.